Background

PRASA ARTICLE – ZULU

ZULU TRANSLATION

A: ISINGENISO

 1. U-Rob Menzies ugxile kakhulu ezicelweni zokulimala komuntu siqu, okuhlanganisa kodwa okungagcini nje ngezicelo ze-Metro Rail/Passenger Rail Agency of South Africa (PRASA).

 2. Sisebenza ngokungawini, akukho mali ekhokhwayo.

 B: IZIMALI EZIPHATHELENE NEZENZAKALO ZESIQEQESHO

 1. Ngokuvamile, abantu abathintekayo ezehlakalweni ezihlobene nezitimela bangafaka isicelo ku-Passenger Rail Agency of South Africa (PRASA), nokho-ke, izicelo zokumangalela i-PRASA kufanele zenziwe phakathi nesikhathi esinqunyiwe.

 C: ISIKHATHI SOKUSHIWO

 1. I-PRASA idinga ukuba izicelo zibikwe zingakapheli izinyanga eziyisithupha (6) kusukela ngosuku okwenzeka ngalo isigameko ngokweSaziso Senhloso Yesikhungo Sezinyathelo Zomthetho.

 2. Uma isaziso esishiwo singazange sinikezwe i-PRASA phakathi nezinyanga eziyisithupha (6) umuntu usengafaka isicelo sokuxolisa ukuze azivumele akwazi ukufaka isicelo sokunxeshezelwa ku-PRASA, kodwa ngaphansi kwezimo ezithile.

 3. Amasamanisi kufanele alethwe phakathi nenkathi yeminyaka emithathu (3) kusukela ngosuku lwesigameko.

 D: UMHLAHLANDLELA MAYELANA NEMINININGWANE OKUFANELE UNIKEZELWE UMMELI

 1. Empeleni, lapho kuboniswana nommeli kuwukuhlakanipha ukuthi ikhasimende elingaba iklayenti linikeze ulwazi olulandelayo, imibhalo kanye/noma ubufakazi bokuthi ummeli ahlole ngokufanele ukusebenza kwesimangalo:

 1.1 Usuku lwesigameko;

 1.2 Isikhathi sesigameko;

 1.3 Isigameko senzeke kusiphi isiteshi sesitimela;

 1.4 Isigameko senzeka ngamuphi ulayini wesitimela/umzila wesitimela;

 1.5 Inombolo yesitimela;

 1.6 Uzodinga ukuveza ubufakazi bokuthi ubungumgibeli okhokha imali yokugibela esitimeleni ngesikhathi sesigameko okusho ukuthi udinga ukuveza ithikithi lakho lesitimela obufakazela ukuthi ubuwumgibeli ngesikhathi sesigameko.

 1.7 Imininingwane yofakazi ababone isigameko nanoma yiluphi uhlobo lobufakazi bezithombe noma bevidiyo lapho butholakala khona.

 1.8 Igama lesibhedlela (izibhedlela) kanye/noma odokotela owathola kubo ukwelashwa;  futhi

 1.9 Imininingwane yokuqashwa.

 E: UNGAFAKA NINI IBANGO KWA-PRASA?

 1. Noma ubani othintwa izehlakalo eziwela phakathi kwalezi zigaba angase afanelekele isicelo sesinxephezelo kwa-PRASA:

 1.1 Abantu abashayiswa izitimela;

 1.2 Abantu abaxoshwa ezitimeleni ngenxa yokuntuleka kwezinyathelo zokuphepha;  futhi

 1.3 Ukushayisana kwezitimela.

 F: IZIBONELO ZEZIMALI LAPHO i-PRASA INGATHOLAKALA INESIBOPHO:

 1 Uma umuntu ephushwa emsamo esiteshini;

 2 Uma umuntu ewela esiteshini ngaphandle kwephutha lakhe;

 3 Uma umuntu ephushwa ngaphandle kwesitimela, noma ngabe isitimela simile noma sisanyakaza;

 4 Uma umuntu ewa esitimeleni, isitimela simile noma sisanyakaza;

 5 Uma umuntu egibela noma ehla esitimeleni;

 6 Uma umuntu elimele endaweni enqamulayo;

 7 Uma umuntu elimele ngenxa yomlilo isib.  inqola iyasha ngenxa yokushoda kwesondlo ngasohlangothini lwe-PRASA;

 8 Abantu bangafuna isinxephezelo uma i-PRASA yehluleka ukuqinisekisa ukusebenza kahle kweminyango yesitimela (i-PRASA kufanele iqinisekise ukuthi iminyango yesitimela ivaliwe ngenkathi isitimela sisahamba);

Kumele kwenziwe umehluko phakathi kokwehluleka kwe-PRASA ukuqinisekisa ukuthi izicabha zesitimela zivaliwe uma kuqhathaniswa nabagibeli ababambe izicabha zesitimela zivuliwe ngesikhathi isitimela sisanyakaza;

 9 Uma abantu bezilimaza ngenxa yokungalungiswa kahle kwezitimela, impahla kanye namapulatifomu eziteshi;

 10 Lapho abantu belinyazwa idwala / itshe elaphonswa ngefasitela lenqola eliphukile;

  Umehluko udinga ukudweba lapho idwala likwazi ukushaya umgibeli lapho amafasitela ayenganakekelwa yi-PRASA lapho abagibeli benquma ukugcina amafasitela esitimela evulekile;  futhi

 11 Abantu abathembele kumondli oshone ngenxa yengozi yesitimela, bangakwazi ukufaka isicelo sokulahlekelwa yimali yokusekela.

 12 Lokhu okushiwo ngenhla kumane kuyisiqondiso sokuthi ubani ongafaneleka ukuthola isimangalo noma cha.

 13 Kuwubuhlakani ukuqhuba izimo ezithile eziphathelene nesigameko udlulise ummeli ukuze athole ukuthi uyafaneleka yini noma cha.

 G: YIYIPHI INXENYEZO ENGABIZWA NGOKULIMALA KWESITESHI NOMA ESItimeleni?

 1. Izindleko zesikhathi esidlule zesibhedlela nezokwelapha, izindleko zesikhathi esizayo zesibhedlela nezokwelashwa, amademeshe avamile, ukulahlekelwa umholo wesikhathi esidlule kanye nokulahlekelwa umholo esikhathini esizayo / ukulahlekelwa amandla okuhola.